Oferta

Firma MalujemyDrogi.pl zapewnia szybką i sprawną realizację powierzonych zadań. Naszym zleceniodawcom oferujemy:


Firmy zainteresowane naszą ofertą zapraszamy do kontaktu z nami już teraz!
Serdecznie zapraszamy!Oznakowanie poziome dróg , parkingów, itp.

Wykonujemy oznakowanie poziome:

 •    Dróg
 •    Parkingów małych i dużych np. przy hipermarketach
 •    Garaży nadziemnych, podziemnych i wielopoziomowych
 •    Placów
 •    Terenów zewnętrznych w zakładach produkcyjnych, hal fabrycznych i magazynowych – ciągi piesze, drogi transportowe, rampy, itp.
 •    Wszelkich innych miejsc gdzie jest to wymagane

W zależności od potrzeb stosujemy oznakowanie poziome:

 • cienkowarstwowe – malowanie technologią hydrodynamiczną
 • grubowarstwowe – znakowanie termoplastem na gorąco
 • grubowarstwowe – chemoutwardzalne

Oznakowanie poziome grubowarstwowe - chemoutwardzalne wykonuje się za pomocą żywic organicznych, dzięki którym otrzymuje się warstwę oznakowania bardzo odporną na ścieranie, o grubości od 0,9 do 5 mm i w wymaganym kolorze. Chemoutwardzalne oznakowanie wykonywane jest w miejscach gdzie ruch pojazdów lub pieszych jest duży i wymagana jest wysoka trwałość oznakowania. Stosuje się je np. do malowania:

 • Linii bezwzględnego zatrzymania i zatrzymania warunkowego.
 • Przejść dla pieszych.
 • Strzałek kierunkowych.

Podczas wykonywania oznakowania wykonywany jest proces spajania go ze szklanymi mikrokulkami. Dzięki temu oznakowanie uzyskuje bardzo dobre parametry widzialności w nocy oraz w trudnych warunkach atmosferycznych.

MalujemyDrogi.pl - Nasza oferta
MalujemyDrogi.pl - Nasza oferta
MalujemyDrogi.pl - Nasza oferta
MalujemyDrogi.pl - Nasza oferta

Do oznakowania poziomego stosujemy tylko materiały posiadające wymagane prawem atesty zgodne z obowiązującą normą.

MalujemyDrogi.pl - Nasza oferta Wałbrzyscy Przewodnicy PTTK

Stosowane przez nas materiały do oznaczeń poziomych charakteryzują się:

 •    dobrą widocznością zarówno w dzień jak i w nocy
 •    wysokim współczynnikiem odblaskowości, również podczas opadów deszczu i we mgle
 •    zachowaniem minimalnych parametrów odblaskowości w całym okresie użytkowania
 •    odpowiednią szorstkością zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której oznakowanie jest umieszczone
 •    odpornością na ścieranie i zabrudzenie
 •    odpowiednim okresem trwałości

Oznakowania poziome umieszczane na nawierzchni jezdni możemy spotkać najczęściej w postać linii ciągłych lub przerywanych, strzałek, napisów lub specjalnych symboli. Wykonywane są w kolorze biały, żółty i czerwonym. Oznakowanie poziome występuje najczęściej w połączeniu z oznakowaniem pionowym.

MalujemyDrogi.pl - Nasza oferta

Stosowane przez nas materiały do oznaczeń poziomych charakteryzują się:

 •    dobrą widocznością zarówno w dzień jak i w nocy
 •    wysokim współczynnikiem odblaskowości, również podczas opadów deszczu i we mgle
 •    zachowaniem minimalnych parametrów odblaskowości w całym okresie użytkowania
 •    odpowiednią szorstkością zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której oznakowanie jest umieszczone
 •    odpornością na ścieranie i zabrudzenie
 •    odpowiednim okresem trwałości

Oznakowania poziome umieszczane na nawierzchni jezdni możemy spotkać najczęściej w postać linii ciągłych lub przerywanych, strzałek, napisów lub specjalnych symboli. Wykonywane są w kolorze biały, żółty i czerwonym. Oznakowanie poziome występuje najczęściej w połączeniu z oznakowaniem pionowym.Usuwanie oznakowania poziomego – frezowanie

MalujemyDrogi.pl - Nasza oferta

Realizujemy usuwanie oznakowania poziomego cienko i grubowarstwowego. Usuwanie oznakowania przeprowadzamy poprzez frezowanie nawierzchni asfaltowych. Jest to kontrolowany proces mechanicznego skrawania górnej warstwy nawierzchni asfaltowej, który odbywa się na zimno. Frezowanie dokonuje się na określoną głębokość i bez konieczności rozgrzania nawierzchni asfaltowej. Usuwanie oznakowania poziomego tą techniką jest najtańszą metodą w porównaniu do innych dostępnych technik. Usuwanie oznakowania poprzez frezowanie jest również przyjazne dla środowiska naturalnego, nie używa się tutaj żadnych środków chemicznych.Oznakowanie pionowe dróg, parkingów, itp.

Wykonujemy oznakowanie pionowe (znaki drogowe) zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu w sytuacjach:

 • wymiany starego i zniszczonego oznakowania na nowe
 • stałych zmian w organizacji ruchu
 • czasowych zmian w organizacji ruchu (np. podczas festynów, remontów dróg, itp.)
MalujemyDrogi.pl - Nasza oferta
MalujemyDrogi.pl - Nasza oferta
MalujemyDrogi.pl - Nasza oferta

Wykonujemy oznakowanie pionowe:

 •    Dróg
 •    Parkingów małych i dużych np. przy hipermarketach
 •    Garaży nadziemnych, podziemnych i wielopoziomowych
 •    Placów
 •    Hal fabrycznych i magazynowych – ciągi piesze, drogi transportowe, itp.
 •    Oraz wszelkich innych miejsc gdzie jest to wymagane

Montowane przez nas znaki drogowe wykonane są zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.


Prowadzimy również wynajem znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD).Oznakowanie ścieżek rowerowych

Ostatnio znacząco wzrosła rola roweru jako środka transportu, rekreacji i turystyki. Wszystko to dzięki znacznemu wzrostowi ilości ścieżek rowerowych i infrastruktury dla ruchu rowerowego. Do oznakowania poziomego dróg i jezdni dla potrzeb ruchu rowerzystów stosuje się specjalne znaki.

MalujemyDrogi.pl - Nasza oferta
MalujemyDrogi.pl - Nasza oferta

Firma MalujemyDrogi.pl w swojej ofercie posiada znakowanie ścieżek rowerowych w zakresie:

 • Znakowania poziomego nowo powstających ścieżek rowerowych
 • Renowacji oznakowania poziomego na ścieżkach już istniejących

Do oznakowania poziomego ścieżek rowerowych stosujemy materiały posiadające wymagane prawem atesty zgodne z obowiązującą normą.Utrzymanie ulicznej sygnalizacji świetlnej

Zajmujemy się również bieżącym utrzymaniem, konserwacją oraz naprawami i remontami ulicznej sygnalizacji świetlnej. Zakres prac związany z utrzymaniem sygnalizacji świetlnej dotyczy zarówno ulicznych sygnalizacji świetlnych stałoczasowych i akomodacyjnych. Powyższe prace realizują pracownicy z wieloletnim doświadczeniem, posiadający stosowne uprawnienia.

Zapraszamy do kontaktu

Zobacz


Drogowa sygnalizacja świetlna wahadłowa - stałoczasowa

W przypadku realizacji prac na drogach gdzie wymagany jest tymczasowy ruch wahadłowy zapewniamy jego obsługę za pomocą przenośnej sygnalizacji świetlnej. Tego typu sygnalizacja świetlna stosowana jest w celu umożliwienia automatycznego kierowania ruchem w rejonach robót drogowych, gdzie niemożliwy jest jednoczesny przejazd obiema stronami jezdni. Sygnalizacja do ruchu wahadłowego stosowana jest szczególnie na odcinkach dróg o średnim bądź dużym natężeniu ruchu lub w miejscach o ograniczonej widoczności uniemożliwiającej bezpieczne pokonanie rejonu robót drogowych. Tymczasowa sygnalizacja świetlna pozwala na automatyczne kierowanie ruchem i zapobiega powstawaniu uciążliwych korków. Sygnalizacja nie wymaga potrzeby angażowania dodatkowych pracowników do kierowania ruchem. Dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji dostosowana jest do szybkiego i ciągłego przemieszczania wraz z postępem robót drogowych.Projekty tymczasowej i docelowej organizacji ruchu

Firma MalujemyDrogi.pl na podstawie posiadanych uprawnień wykonuje:

 • Projekty tymczasowej organizacji ruchu drogowego, obowiązujące czasowo np. podczas festynów, objazdów z powodu remontu dróg, itp.
 • Docelowej organizacji ruchu w przypadku konieczności wprowadzenia stałych zmian w organizacji ruchu drogowego

Zajmujemy się również realizacją zmian w organizacji ruchu drogowego na podstawie projektów własnych lub przekazanych przez zleceniodawcę.Montaż znaków drogowych

MalujemyDrogi.pl - Nasza oferta

Zajmujemy się również montażem znaków i tablic drogowych zgodnie z warunkami stosowania znaków drogowych, określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.


Świadczymy też usługi wypożyczania znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających ruch drogowy.Inne prace z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego

MalujemyDrogi.pl - Nasza oferta
MalujemyDrogi.pl - Nasza oferta

Firma MalujemyDrogi.pl oferuje również:

 •    Budowę i utrzymanie aktywnego oznakowania przejść dla pieszych
 •    Wypożyczanie znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających ruch
 •    Montaż barier ochronnych energochłonnych dla pojazdów
 •    Bariery drogowe wyznaczające kierunek ruchu pojazdów - separatory drogowe
 •    Wykonanie i montaż barier ochronnych rurowych i łańcuchowych dla pieszych
 •    Montaż urządzeń zabezpieczających ruch drogowy np. progi zwalniające i podrzutowe
 •    Azyle dla pieszych nakładane na nawierzchnie drogowe, stojaki rowerowe, uchylne słupki parkingowe, itp.
MalujemyDrogi.pl